img

 

MG พาขอพรความรัก ณ เชียงใหม่

1. วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.1910 สมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดอาราธนาให้คณะของพระอุทุมพรบุปผมหาสวามีเจ้า เมืองเมาะตะมะ จำนวน 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง เสนาอำมาตย์จึงได้ทูลเชิญพระนางจิรประภามหาเทวี ขึ้นครองราชในปี พ.ศ. 2088 – 2089 อันเป็นช่วงเวลาที่เหล่าขุนนางเรืองอำนาจทำให้เมืองเชียงใหม่อ่อนแอ เป็นเหตุให้สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตรย์อยุธยายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระนางจิรประภามหาเทวี ซึ่งมีความรักและความเป็นห่วงไพร่ฟ้าประชาชนของพระองค์ จึงทรงรักษาเอกราชของบ้านเมืองไว้ได้ โดยไม่เกิดความสูญเสียใดๆ แม้แต่น้อย พร้อมกับทูลเชิญพระไชยราชาธิราชเสด็จมาทำบุญที่วัดโลกโมฬี และยังพระราชทานทรัพย์สร้างกู่พระเมืองเกษเกล้าให้สมพระราชเกียรติ ด้วยเหตุนี้พระนางจิรประภามหาเทวี จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “เทพเจ้าแห่งความรัก” ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา พระนางจิรประภามหาเทวี ได้ถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความรักนั้นจวบจนปัจจุบันนี้ มีวัยรุ่นคนหนุ่มสาว นักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ ศรัทธาประชาชน นักท่องเที่ยวทั่วไป นิยมมากราบไหว้สักการะบูชารูปเหมือนของพระนางฯ ที่วัดโลกโมฬี กันอย่างไม่ขาดสาย บ้างก็มาบนบานขอให้สำเร็จสมหวังในเรื่องความรัก การเรียน หน้าที่การงาน ขอโชคลาภ รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ก็พบว่าประสบความสำเร็จสมหวังกันไปแล้วหลายราย และเชื่อกันว่าพระนางมีความเมตตาและศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก สำหรับการแก้บนก็นิยมจะมาทำบุญที่วัด [...]

 

ตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น เรื่องง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้

ทุกคนที่มีรถยนต์ก็ย่อมจะรู้และเข้าใจดีว่า รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตและมีมูลค่าอยู่ไม่น้อย การดูแลรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าในการขับขี่แต่ละครั้งแต่ละวันรถยนต์ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง หากขับไปรถเกิดไปเสียระหว่างทางอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เลยทีเดียว อย่างถ้าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวขึ้นเขาโดยใช้รถ MG3 XROSS แม้ว่ารถรุ่นนี้จะอึดและทนอย่างไร แต่รถก็เป็นรถมีการเสียมีการผุพังได้เป็นธรรมดา ดังนั้น ก่อนออกเดินทางถ้าคุณรู้วิธีตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นไว้บ้างก็น่าจะดี บางคนบอกว่าตรวจเช็ครถเป็นเรื่องยาก ไม่มีความรู้คงทำไม่ได้ ไม่ต้องกังวลเลยเพราะวันนี้เราจะมาแนะนำคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องยากเลย เริ่มต้นจากตรวจภายนอกรถก่อน สมมุติว่าคุณมีรถ MG Car สุดรักอยู่คันหนึ่ง ก่อนจะพารถคู่ใจของคุณออกเดินทางไปด้วยกัน ก็ให้คุณเริ่มตรวจเช็คยางก่อนเป็นอันดับแรก เช็คตั้งแต่ลมยาง ดูดอกยาง รอยฉีกขาดต่าง ๆ จากนั้นก็ให้ตรวจเช็ครอยรั่วซึมที่ใต้ท้องรถว่ามี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ รั่วซึมบ้างหรือไม่ ต่อมาก็ใช้เช็คที่ปัดน้ำฝนว่าอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่ โดยให้ทดลองเปิดระบบปัดดู และสุดท้ายก็ให้ตรวจเช็คระบไฟส่องสว่างต่าง ๆ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟเลี้ยว อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เข้าสู่การตรวจภายในรถ เมื่อคุณเช็คภายนอกของรถเอ็มจีสุดโปรดของคุณเรียบร้อยแล้ว ก็ให้คุณเข้ามาตรวจภายในต่อ ดูพวงมาลัย แผงควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขับขี่ ดูให้ดีว่าการทำงานเป็นปกติหรือไม่ สมมุติว่าคุณมีรถ MG3 XROSS ซึ่งมีหลังคา SUNROOF คุณก็ควรตรวจเช็คด้วยว่าหลังคาเปิดปกติหรือไม่ [...]

 

ตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งาน

ทุกคนที่มีรถยนต์ก็ย่อมจะรู้และเข้าใจดีว่า รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตและมีมูลค่าอยู่ไม่น้อย การดูแลรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าในการขับขี่แต่ละครั้งแต่ละวันรถยนต์ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง หากขับไปรถเกิดไปเสียระหว่างทางอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เลยทีเดียว อย่างถ้าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวขึ้นเขาโดยใช้รถ MG3 XROSS แม้ว่ารถรุ่นนี้จะอึดและทนอย่างไร แต่รถก็เป็นรถมีการเสียมีการผุพังได้เป็นธรรมดา ดังนั้น ก่อนออกเดินทางถ้าคุณรู้วิธีตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นไว้บ้างก็น่าจะดี บางคนบอกว่าตรวจเช็ครถเป็นเรื่องยาก ไม่มีความรู้คงทำไม่ได้ ไม่ต้องกังวลเลยเพราะวันนี้เราจะมาแนะนำคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องยากเลย เริ่มต้นจากตรวจภายนอกรถก่อน สมมุติว่าคุณมีรถ MG Car สุดรักอยู่คันหนึ่ง ก่อนจะพารถคู่ใจของคุณออกเดินทางไปด้วยกัน ก็ให้คุณเริ่มตรวจเช็คยางก่อนเป็นอันดับแรก เช็คตั้งแต่ลมยาง ดูดอกยาง รอยฉีกขาดต่าง ๆ จากนั้นก็ให้ตรวจเช็ครอยรั่วซึมที่ใต้ท้องรถว่ามี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ รั่วซึมบ้างหรือไม่ ต่อมาก็ใช้เช็คที่ปัดน้ำฝนว่าอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่ โดยให้ทดลองเปิดระบบปัดดู และสุดท้ายก็ให้ตรวจเช็คระบไฟส่องสว่างต่าง ๆ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟเลี้ยว อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เข้าสู่การตรวจภายในรถ เมื่อคุณเช็คภายนอกของรถเอ็มจีสุดโปรดของคุณเรียบร้อยแล้ว ก็ให้คุณเข้ามาตรวจภายในต่อ ดูพวงมาลัย แผงควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขับขี่ ดูให้ดีว่าการทำงานเป็นปกติหรือไม่ สมมุติว่าคุณมีรถ MG3 XROSS ซึ่งมีหลังคา SUNROOF คุณก็ควรตรวจเช็คด้วยว่าหลังคาเปิดปกติหรือไม่ [...]

 

การดูแลรักษารถยนต์เกียร์ออโต้

ในปัจจุบันแน่นอนว่าการใช้รถยนต์ส่วนใหญ่นั้นนิยมใช้เกียร์ออโต้กันมากกว่าเกียร์ธรรมดา เนื่องจากมีความสะดวก สบายและง่ายต่อการขับโดยเฉพาะรถยนต์เอ็มจี ที่นิยมสำหรับการใช้ขับในเมือง อย่างรุ่น MG 3 ที่ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อเป็นรถเกียร์ออโต้ที่ใช้ในเมืองหลวงเป็นอย่างมาก แต่ถึงเกียร์ออโต้จะตอบโจทย์เรื่องของความสะดวกสบายได้ แต่ก็มีข้อเสีย คือ เป็นเกียร์ที่มีความทนทานน้อยกว่าเกียร์ธรรมดา จึงต้องมีการดูแลรักษา รวมถึงต้องมีเทคนิคและวิธีในการขับรวมถึงการเปลี่ยนเกียร์เพื่อให้เกียร์ของรถ MG ที่คุณรักมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานและคงทน สำหรับการใช้งานเกียร์ออโต้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรฝึกให้เป็นนิสัย คือ ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อรถอยู่ในเกียร์ P เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่รถทุกยี่ห้อจะไม่สามารถสตาร์ทได้หากไม่ได้อยู่ในเกียร์ P เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่อยู่แล้ว เมื่อสตาร์ทรถแล้ว ก่อนใช้งานผู้ขับควรต้องมีการอุ่นเครื่องก่อนทุกครั้งเพื่อให้น้ำมันเครื่องหล่อลื่นไปทั่วห้องเครื่อง ต่อมาคือ การเปลี่ยนเกียร์ ควรเหยียบเบรกก่อนการเปลี่ยนเกียร์เสมอ เพราะนอกจากจะทำให้เกียร์ลื่นไหลและไม่กระชากแล้ว ยังทำให้เกียร์ไม่เกิดการสึกหรออีกด้วย และขณะที่เปลี่ยนเกียร์ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์เด็ดขาดเพราะจะทำให้เกียร์กระตุกและเกิดความเสียหายได้ ส่วนเมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ไปเป็นเกียร์ P หรือเกียร์ R ควรให้รถหยุดสนิทเสียก่อน ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ และห้ามเร่งเครื่องด้วยความเร็วสูงในขณะที่เข้าเกียร์ต่ำอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้รถกระชาก และเกียร์พังได้ ต่อมาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับขี่รถยนต์เอ็มจีในเมืองหลวงที่ไม่สามารหลีกเลี่ยงสภาวะรถติดได้ นั่นคือการเหยียบเบรก ซึ่งผู้ใช้รถส่วนใหญ่จะเหยียบเบรกในขณะที่เข้าเกียร์ D เพื่อให้พร้อมสำหรับการขยับรถหรือการออกตัว แต่จริงๆ แล้ว หากจะเป็นการรักษารถเกียร์ออโต้ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานนั้นควรเปลี่ยนเกียร์มาอยู่ที่เกียร์ N เพื่อรักษาให้ชุดเกียร์ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดความร้อนตลอดเวลาทำให้เกียร์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ  นอกจากนี้ควรมีการตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ โดยสามารถตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ คือ [...]

 

การดูแลรักษารถแบบง่าย ๆ

ในทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการใช้ชีวิต อาจจะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ก็ว่าได้ รถยนต์แต่ละคันไม่ว่าจะมือหนึ่งหรือมือสองก็ตามล้วนต้องแลกมาด้วยราคาที่ไม่เบา ดังนั้น การมีรถยนต์ก็ต้องมาพร้อมกับการดูแลรักษาที่ดีไปด้วย มีรถยนต์จากหลาย ๆค่าย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถยนต์ที่ดูแลรักษาง่าย หนึ่งในนั้นก็น่าจะมีชื่อของรถยนต์จากค่าย เอ็มจี ด้วย ตรงนี้แม้หลายคนจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร เพราะผู้เขียนกล่าวถึงจากประสบการณ์การใช้รถมาหลายแบรนด์ซึ่งเป็นประสบการณ์และความเชื่อของผู้เขียนเองเท่านั้น จากตรงนี้นี่เองจึงนำมาสู่ประเด็นในวันนี้ที่ผู้เขียนต้องการแนะนำความรู้เรื่องการดูแลรถแบบง่าย ๆ มาฝากทุกคน เราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หมั่นตรวจแบตเตอรี่อยู่เสมอ ประการแรกนี่สำคัญ เพราะช่วงหลังเศรษฐกิจซบเซาบางคนมีรถแต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงไม่เอารถออกมาขับ การจอดทิ้งไว้นาน ๆ โดยไม่สตาร์ทรถบ้างเลยนั้น อาจทำให้แบบเตอรี่ไฟหมดได้ พอจะเอารถไปขับก็จะสตาร์ทไม่ติด หรือบางคนก็ขับทุกวันแต่ไม่มีโอกาสหรือเวลาที่จะคอยตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ และน้ำกลั่นว่าอยู่ระดับที่กำหนดหรือไม่เลยสักครั้ง พอขับ ๆ ไป แบตเตอรี่มีปัญหาหรือน้ำกลั่นแห้งก็ทำให้มีปัญหาใหญ่กันอีก การดูแลรถให้ดีแบบง่าย ๆ ก็ควรเริ่มจากตรงนี้นั่นเอง อย่าจอดรถไว้กลางแดดนาน ๆ เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกัน บ้านเราเป็นเมืองร้อน แถมทุกวันนี้ที่จอดรถก็หายาก บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องจอดกลางแดดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจอดกลางแดดนาน ๆ ทำให้รถเกิดความร้อนสะสม แน่นอนว่าไม่ดีทั้งกับรถและเราซึ่งเป็นคนขับแน่นอน แนะนำว่าก่อนจะเลือกซื้อรถยนต์ก็ควรเลือกสีสว่าง ๆ ที่คายความร้อนง่าย ๆ อย่างรถของค่าย เอ็มจี ก็มีรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจโดยมีดีไซน์สีโทนสว่าง ๆ ที่ไม่อมความร้อนนั่นคือ [...]

 

ขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน

สำหรับรถยนต์ MG 3 ซึ่งเป็นรถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนเมือง ที่ถึงแม้จะมีคุณสมบัติช่วยในการประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว แต่วันนี้เราก็ได้นำเคล็ดลับของการขับรถเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันมาฝากกันเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเป็นวิธีการง่ายๆ ที่ต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มมากขึ้นและสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อเป็นการประหยัด และไม่เปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุ นั่นคือ การศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วล่ะก็ควรทำการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าเพื่อไม่ให้หลงทาง ขับอ้อม ไปเจอรถติด ซึ่งทำให้เปลืองน้ำมันอีกทั้งยังเป็นการเสียเวลาอีกด้วย 2. เอาสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกไปจากรถ เนื่องจากหากรถมีการบรรทุกน้ำหนักเยอะจะทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อนี้เป็นข้อที่สามารถทำได้ง่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดน้ำมันแล้ว ยังช่วยให้รถยนต์เอ็มจี ของคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย 3. ตรวจเช็คลมยางอยู่เสมอ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้ของรถยนต์ MG 3 เนื่องจากหากลมยางอ่อนจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้น 4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรองอากาศ น้ำมันหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน หัวเทียน เนื่องจากหากเครื่องยนต์มีความบกพร่องจะทำให้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วย 5. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาวะปกติที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ระบบปรับอากาศทำงานหนักซึ่งจะทำให้กินน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้น 6. เติมน้ำมันที่สามารถใช้เติมรถยนต์ MG 3ที่มีราคาประหยัดที่สุด จะช่วยให้สามารถประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ นอกจากวิธีการเตรียมความพร้อมและการตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ MG ให้พร้อมสำหรับการใช้งานและเป็นการประหยัดน้ำมันแล้ว ยังมีเทคนิคต่างๆ ในการขับขี่ที่สามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย ได้แก่ [...]

 

ขับสบายขึ้นเขาหน้าหนาวไปกับ MG Car

ถ้ากล่าวถึงรถยนต์ที่มีการผสมผสานนวัตกรรมจากฝั่งยุโรปและเอเชียที่ลงตัวที่สุดก็คงต้องยกให้รถยนต์ของค่าย MG รถยนต์ที่มีตำนานมายาวนานกว่า 90 ปี ที่ปัจจุบันตลาดในประเทศไทยก็ให้การตอบรับในเชิงบวกอยู่ไม่น้อย สำหรับคนที่ต้องการปลุกไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวแบบใหม่ ๆ ให้กับชีวิตของตนเอง เราขอแนะนำคุณให้ลองสัมผัสประสบการณ์เดินทางขึ้นเขาชมธรรมชาติในช่วงหน้าหนาวไปพร้อม ๆ กับ รถยนต์ของค่ายเอ็มจีดู เพราะนี่จะเป็นสัมผัสใหม่แห่งของการเดินทางอันแสนสนุกของคุณ MG Car ที่เราขอแนะนำให้เป็นเพื่อนคู่ใจไปกับการเดินทางขึ้นเขาชมธรรมชาติในหน้าหนาวนี้ก็คือ MG3 XROSS สุดยอดรถยนต์แห่งการขับขี่ที่ปลอดภัย ที่มีความโดดเด่นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นสไตล์สปอร์ต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเอ็มจี คือ แค่เห็นก็รู้สึกถึงความสนุกได้แล้ว มาพร้อมชุดแต่งรอบคันที่ดูเท่มีสไตล์ มาพร้อมหลังคา SUNROOF ไฟตัดหมอคู่หน้าแบบ FOG LAMP ที่รับรองได้ถึงความสว่าง หากต้องขับทางไกลในเวลากลางคืน ล้ออัลลอยด์ขนาด 16 นิ้ว ที่มั่นคงในการขับขี่ ลองเข้าไปชมความสนุกท้าทายกันภายในตัวรถรุ่นนี้กันดูบ้าง ก็จะพบว่า MG3 XROSS มีการดีไซน์ภายในได้หรูหราสมเป็นรถสปอร์ต พวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชั่น หุ้มหนังสวยงาม เบาะหนังคนขับปรับได้ 6 ทิศทาง เป็นหนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำตัดสลับสีส้ม ด้านหน้าคอนโซลมีชุดเครื่องเล่นดีวีดีพร้อมเนวิเกเตอร์และกล้องมองหลัง พรมปูพื้นก็สวยดีไซน์สปอร์ต มาต่อกันที่เครื่องยนต์ของ MG3 XROSS กันบ้าง เอ็มจีรุ่นนี้มาด้วยเครื่องยนต์ 1.5 [...]

 

การดูแล รถป้ายแดง

แน่นอนว่าคนที่เพิ่งซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ย่อมหวงรถ และต้องการที่จะทะนุถนอมและดูแลรถอย่างเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของการดูแลสภาพการใช้งาน เครื่องยนต์ ความพิถีพิถันในการขับ รวมถึงการดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือรอยขีดข่วน สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการ รันอิน สำหรับรถยนต์ MG 6 คันใหม่ของท่านกัน เมื่อพูดถึงคำว่ารันอิน เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะมือใหม่คงยังไม่คุ้น ยังไม่รู้จัก และยังไม่ทราบว่าคืออะไร การรันอิน นั้น หมายถึงการปรับสภาพของเครื่องยนต์เพื่อให้พร้อมสำหรับการขับขี่หลังจากที่รถออกมาจากโรงงานนั่นเอง โดยเคล็ดลับสำหรับการรันอิน หรือการขับรถใหม่ที่เพิ่งออกมาจากโรงงานนั้น มีเคล็ดลับในการขับรวมถึงการดูแลรถ ดังต่อไปนี้ เริ่มแรกก่อนที่จะเข้าสู่การขับรถยนต์เอ็มจีใหม่ป้ายแดงนั้น สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือ การตรวจเช็คองค์ประกอบของเครื่องยนต์ ได้แก่ ระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ และน้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัย ที่ต้องอยู่ในระบบปกติ พร้อมใช้งานและไม่มีการรั่วซึม ต่อด้วยเทคนิคการขับรถ MG ป้ายแดงเพื่อเป็นการดูแลรถที่เพิ่งออกจากโรงงานมาในช่วงแรก เริ่มจากการสตาร์ทเครื่องโดยในช่วงแรกของการสตาร์ทเครื่องรถป้ายแดง เมื่อเครื่องติดแล้ว ไม่ควรเหยียบคันเร่งและเปิดแอร์ในทันที แต่ควรรให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านเครื่องยนต์ และรอให้เครื่องยนต์ปรับอุณหภูมิในการทำงานก่อนจึงค่อยเหยียบคันเร่งและเปิดแอร์ ส่วนในการดับเครื่องสำหรับรถยนต์ MG ป้ายแดงก่อนดับเครื่องควรจะลดรอบเครื่องยนต์ให้เบาที่สุดก่อนที่จะปิดแอร์และดับเครื่อง นอกจากการการสตาร์ทเครื่องและดับเครื่องแล้ว ในการขับต้องให้ความสำคัญกับรอบของรถยนต์ โดยในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรก ควรขับให้มีรอบต่ำกว่า 3,000 รอบต่อนาที และไม่ควรเปลี่ยนรอบเร็วแบบกะทันหัน [...]

 

ท่องเที่ยวอย่างไม่เป็นกังวลไปกับ MG Car

การเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยการขับขี่ยานพาหนะส่วนตัว ทุกคนก็คงต้องการความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก และคงตามมาด้วยความสะดวกสบายและสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมดั่งใจ และถ้าปิดท้ายด้วยความหรูหราได้ก็คงจะดี ที่กล่าวมานี้เชื่อว่าผู้ขับขี่รถทุกคนต้องการเช่นนั้น เราจึงขอแนะนำ MG Car สักหนึ่งรุ่นที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุกด้านอย่างที่ทุกคนต้องการนั่นคือ MG GS 2.0T D 2WD รถ SPORT SUV ดีไซน์ไม่ซ้ำใครที่พร้อมจะพาคุณไปเที่ยวทุกที่อย่างปลอดภัย เอ็มจี จีเอส 2.0T D 2WD รุ่นนี้พร้อมที่สุดที่จะทำให้คุณหลงใหลและขับขี่ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ด้วยความใส่ใจที่พิเศษที่สุด หลอมรวมเอาหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นที่สุด เอาไว้ด้วยกัน เอ็มจี รุ่นนี้มาด้วยเครื่องยนต์ 20L4E DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI – TECH ระบบจ่ายน้ำมัน Gasoline Direct Injection กระบอกสูบขนาด 1,955 cc. เรียกว่าแรงดีในระดับหนึ่งทีเดียว ในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกนี่ต้องบอกว่าโฉบเฉี่ยวและเท่สะดุดตา เพราะมีการออกแบบมาจากยุโรปโดยตรง เป็นสไตล์อังกฤษที่ดูพิถีพิถันเรียบหรูแบบเข้าถึงได้ แค่ชมไฟหน้าก็เรียกว่าดึงดูดสายตาแล้ว MG GS รุ่นนี้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจน หลังคา [...]

 

รถ MG สีใด ถูกโฉลกกับคนเกิดวันใด

   เบื่อไหมขณะขับรถเมื่อมีเศษขยะหรือคราบติดอยู่ที่กระจกรถยนต์ แล้วเราต้องเสียเวลากดที่ปัดน้ำฝันเพื่อทำความสะอาด เมื่อทำความสะอาดเสร็จ บางครั้งคราบเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมหมดไปเสียที กลับมีคราบตกค้างให้ต้องขัดใจอยู่ตลอด ซึ่งปัญหานี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ และหลายคนคงคิดในใจว่าคงจะดีไม่น้อยหากกระจกสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาล้างด้วยที่ปัดน้ำฝนให้รำคาญใจ ยิ่งเป็นช่วงฝนตกหนักการใช้ที่ปัดน้ำฝนจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะไปรบกวนการขับขี่ของผู้ขับรถได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการใช้สารเคลือบเพื่อทำให้กระจกสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ โดยมีลักษณะการทำงานคือ    กระจกที่ว่านี้จะเป็นประเภทกระจกที่ใชนวัตรกรรมแบบนาโนเทคโนโลยี ทางนักวิจัยได้นำสารชนิดหนึ่งมาเคลือบไว้ที่กระจกรถยนต์ มีคุณสมบัติไม่ทำให้ภาพที้เห็นนั้นบิดเบี้ยวหรือต่างไปจากเดิม สารตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยช่วยไม่ให้คราบสกปรกนั้นสามารถเกาะที่กระจกได้ และคราบเหล่านั้นสามารถชะล้างได้ง่ายขึ้นเมื่อโดนน้ำหรือน้ำฝน สารที่ใช้ในการเคลือบนั้นจะเป็นประเภท ไทเทเนียมและซิงค์ออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกาะติด ซึ่งหากมีการนำเทคโลยีประเภทนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็จะส่งผลดีต่อเจ้าของรถเป็อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในรถยนต์ราคาต่ำอย่าง MG ที่หากมีการติดตั้งกระจกที่สามารถสำความสะอาดตัวเองได้ ก็จะเป็นช่วยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมาก  ซึ่งมีแนวโน้มว่า MG อาจจะมีการผลิตขึ้นในเร็วๆนี้    เทคโนโลยีกระจกที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ปัจจุบันมีจำหน่ายเฉพาะน้ำยาเคลือบกระจกเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีบริษัทรถยนต์ไหนที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน หากนำมาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้สำเร็จ เรียกได้ว่าจะช่วยรถต้นทุนการผลิตที่ปัดน้ำฝนได้พอสมควร นอกจากนี้ทางด้านเจ้าของรถก็จะหมดปัญหาคราบสกปรกที่เกิดจากฝน เศษสิ่งสกปรกที่มักจะมาเกาะที่กระจกทำให้เปื้อนตลอดเวลา และจะเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นอีกในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก เพราะการใช้ที่ปัดน้ำฝน อาจทำให้เกิดอันตรายได้      เทคโนโลยีนี้ในปัจจุบันมีการผลิตออกมาในรูปแบบของน้ำยาเคลือบกระจก เพื่อให้กระจกสามารถทำความสะอาดตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝน แต่ยังไม่มีบริษัทรถยนต์ยี่ห้อไหนที่นำไปใช้อย่างจริงจัง รวมปถึงรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง เอ็มจี แต่ในอนาคตหากมีการผลิตเป็นกระจกสำหรับรถยนต์ขึ้นมาได้ รับรองว่า เอ็มจี  จะเป็นรถยนต์ที่มี เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมียอดขายที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งก็ต้องลุ้นกันไปก่อนว่า [...]

 

โชว์รูมและศูนย์บริการของเรา