img

 

ผู้บริหารจาก Saic Motor ได้เยี่ยมชมโชว์รูมเอ็มจี เบส ออโต้ เซลส์ สาขาเพชรเกษม วันที่ 21 ตุลาคม 2558

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารจาก SAIC MOTOR ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม โชว์รูมเอ็มจี เบส ออโต้เซลส์ สาขา เพชรเกษม 65

 

งาน MG FUN DEALS ได้รับเกียรติเยี่ยมชมจาก Mr. Zhang Haibo จาก MG thailand วันที่ 17 ตุลาคม 2558

กิจกรรม MG FUN DEALS วันที่ 17 ต.ค. 58 Mr. Zhang Haibo จาก MG thailand ได้ให่้เกียรติ เยี่ยมชม โชว์รูม เอ็มจีเบสออโต้เซลส์ สาขา เพชรเกษม 65

 

โชว์รูมและศูนย์บริการของเรา