img

.

🎤 🎶 เนื้อเพลง จะยังมีฉันอยู่ข้างเธอ 💞

* เมื่อเส้นทางยังคงยาวไกล ฉันจะดูแลให้เธออุ่นใจ
ให้เธอรู้ไม่ว่าเมื่อไร จะยังมีฉันอยู่ข้างเธอ

** เหนื่อยไหมที่เธอเดินทาง และยังไม่ถึงฝั่งฝัน
ขอบฟ้าแม้ดูจะไกล เธอคงไปถึงสักวัน
บนฟ้าไม่แน่ไม่นอน ไม่นานก็คงเปลี่ยนผัน
สิ่งเดียวที่แน่และนอน คือเธอจะยังมีฉัน

ข้างข้างเธอ อยู่เสมอทุกๆเวลา
อยากสบสายตา อยากจะเห็นว่าเธอปลอดภัย
แม้สักวัน อาจมีครั้งที่เราต้องไกล
จะคิดถึงเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความห่วงใย

* เมื่อเส้นทางยังคงยาวไกล ฉันจะดูแลให้เธออุ่นใจ
ให้เธอรู้ไม่ว่าเมื่อไร จะยังมีฉันอยู่ข้างเธอ
…………………………………
** เหนื่อยไหมที่เธอเดินทาง และยังไม่ถึงจุดหมาย
เหนื่อยนักก็พักสักหน่อย พรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย…
หากท้อก็หันมามอง ฉันยังกุมมือเธอไว้..
หากล้มฉันจะประคอง รับรองเธอจะปลอดภัย

เพราะฉันห่วง ห่วงเสมอทุกๆเวลา
อยากสบสายตา อยากจะเห็นว่าเธอปลอดภัย
แม้สักวัน อาจมีครั้งที่เราต้องไกล
จะคิดถึงเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความห่วงใย

* เมื่อเส้นทางยังคงยาวไกล ฉันจะดูแลให้เธออุ่นใจ
ให้เธอรู้ไม่ว่าเมื่อไร จะยังมีฉันอยู่ข้างเธอ (ซ้ำ *,*)

โชว์รูมและศูนย์บริการของเรา